Ons onderwijs

Binnen de school als leefgemeenschap laten wij iedereen tot zijn recht komen. Dat betekent o.a. dat wij het unieke karakter van elk kind respecteren en de gaven en mogelijkheden van ieder kind proberen tot ontwikkeling te brengen. In onze lessen ligt de nadruk op de basisvaardigheden, met name voor taal- / leesonderwijs en rekenen. Wij stemmen ons aanbod af op de onderwijsbehoeften van het kind. Dat betekent: oog voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, maar ook extra uitdaging bieden aan kinderen die meer- of hoog begaafd zijn. Wij zijn een meertalige school en bieden  kinderen naast Nederlands en Fries vanaf groep 1 ook Engels aan. De ontwikkeling van leerlingen evalueren en beoordelen we met moderne leer- en begeleidingsmethoden. Onze school heeft aandacht voor structuur en regels; die maken dat kinderen zich veilig en thuis voelen.

Er is meer dan kennis! Onze school is aangesloten bij Schoolkade. Wij maken gebruik van een cultuurcoach en bieden een breed aanbod aan muziek, dans, toneel, schilderen etc. Met de methode ‘Leefstijl’ besteden we aandacht aan sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: ik en mijn klas, praten en luisteren, dit ben ik, samen spelen en ik kan kiezen.

Onderwijsconcept.

Bij de inrichting van het onderwijs laten wij ons leiden door onderstaande 11 principes van de effectieve school:

•    Gezamenlijke visie en missie;
•    Sterk onderwijskundig leiderschap;
•    Nadruk op basisvaardigheden, met name voor taal-, leesonderwijs en rekenen;
•    Hoge verwachtingen van leerlingen;
•    Heldere doelen;
•    Systematische evaluatie van leerlingen prestaties;
•    Ordelijk schoolklimaat en schoolomgeving met aandacht voor structuur en regels;
•    Effectieve besteding leertijd;
•    BHV-model; basisstof, herhalingsstof en verrijkingsstof;
•    Centrale rol voor de leerkracht als regisseur van het onderwijsleerproces.
•    Handelingsgericht en planmatig werken.