Kinderopvang

Integraal Kind Centrum KW is een locatie met een speelleergoep, voorschoolse opvang en naschools opvang en sluiten aan bij de schooltijden. Wij bieden gevarieerde activiteiten aan, zowel binnen als buiten.
Onze speelleergroep is voor kinderen van 2-4 jaar en onze BSO van 4-12 jaar. De speelleergroep biedt een mooie overgang naar school. De sfeer binnen ons IKC is dat kinderen samen kunnen ontdekken, van elkaar kunnen leren en plezier hebben.”
Voor verdere informatie over aanmelden verwijzen wij u graag door naar de website van Sinne kinderopvang, www.sinnekinderopvang.nl  U kunt natuurlijk ook bellen. Het telefoonnummer is 058-2576070.